ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม
| | |

ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม: คำแนะ…

ธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย MLM: ความแตกต่างและการอนุญาตในศาสนาอิสลาม
| | |

ธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย MLM: ความแตกต่างและการอนุญาตในศาสนาอิสลาม

ธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย MLM: ความแตกต่างและการอน…

ความแตกต่างของธุรกิจเครือข่าย แด๊กซิน กับ แชร์ลูกโซ่
| |

ความแตกต่างของธุรกิจเครือข่าย แด๊กซิน กับ แชร์ลูกโซ่

ปัจจุบันธุรกิจขายตรง, ธุรกิจเครือข่าย เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้จัดจำหน่าย แต่มีอีกระบบหนึ่งที่คล้ายคลึงมากๆกับ ธุรกิจเครือข่ายแบบหลายระดับชั้น หรือ MLM ซึ่งก็คือคือแชร์ลูกโซ่ มันไม่ใช่การตลาดแต่มันคือการชวนคนมาระดมทุนเพื่อกินหิวคิว วันนี้ผมขอมาแบ่งปันให้เพื่อนแยกแยะรหว่างธุรกิจแด๊กซินกับแชร์ลูกโซ่ว่าหน้าไม่เหมือนกันอย่างไร