ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจเครือข่ายของผม
| | | | |

ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจเครือข่ายของผม

ถ้าคุณชอบผลลัพธ์ของธุรกิจเครือข่าย “แต่ไม่ชอบ” วิธีทำเค…

วิธีคิดระหว่างพ่อค้า นักธุรกิจ และนักลงทุน
| | |

วิธีคิดระหว่างพ่อค้า นักธุรกิจ และนักลงทุน

พ่อค้า… เลือกกำไรชิ้นละ20บาท แต่ขายได้วันละ100ชิ้…