ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺนั้น​ ขึ้นกับความพึงพอใจของพ่อ/แม่

ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺนั้น​ ขึ้นกับความพึงพอใจของพ่อ/แม่

ระหว่างคุณกับผมอาจมีบางคนที่มักประสบปัญหา, กำลังติดอยู่…