การรักษาอีหม่านให้มั่นคงอยู่เสมอ จะสามารถเอาชนะนัฟซู(กิเลส)ต่าง

การรักษาอีหม่านให้มั่นคงอยู่เสมอ จะสามารถเอาชนะนัฟซู(กิเลส)ต่าง

? …เหล็กนั้น..แข็ง,แต่..ไฟ..สามารถทำให้มันละลายได้ ? …ไ…

ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺนั้น​ ขึ้นกับความพึงพอใจของพ่อ/แม่

ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺนั้น​ ขึ้นกับความพึงพอใจของพ่อ/แม่

ระหว่างคุณกับผมอาจมีบางคนที่มักประสบปัญหา, กำลังติดอยู่…