ผู้ที่ไม่ควรทานเห็ดหลินจือแด๊กซิน
| |

ผู้ที่ไม่ควรทานเห็ดหลินจือแด๊กซิน

1. สตรีตั้งครรภ์ คุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร ควรงดการรับประ…

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือไวรัสโควิด-19
| |

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือไวรัสโควิด-19

“แด๊กซิน” เห็ดหลินจือรากและดอก 6 สายพันธุ์ …