ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม
| | |

ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ธุรกิจขายตรง MLM และความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม: คำแนะ…

7 เหตุผล อาชีพขายตรง MLM: โอกาสและความสำเร็จในอนาคต
|

7 เหตุผล อาชีพขายตรง MLM: โอกาสและความสำเร็จในอนาคต

บทความนี้สรุปถึงแง่ดีและแง่ร้ายของอาชีพขายตรงในระบบการตลาดแบบเครือข่ายหรือ MLM ซึ่งไม่ใช่อาชีพที่สร้างความเลวหรือดีที่สุด แต่มันเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างโอกาสแก่ผู้คนหลายล้านคนให้สำเร็จและร่ำรวยได้ อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลที่ไม่สนใจงานขายตรงในระบบ MLM เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้:

กลัวงานขาย: บางคนกลัวงานขายเพราะคิดว่าจะต้องเจริญอย่างหนัก แต่ในความเป็นจริง MLM ไม่ได้เน้นการขายเท่านั้น แต่เป็นการบริหารองค์กรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เน้นมวลชน

มีคนคัดค้าน: อาจมีคนคัดค้าน MLM ไม่ว่าด้วยความหวาดระแวงหรือจิตปรารถนาดี ในการจัดการคัดค้านเหล่านี้ เราควรจะเล่าเรื่องให้เขาฟังในแง่ของความจริง และสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขา

อ่านแผนผลตอบแทนไม่ออก: เพื่อให้คนอื่นเข้าใจแผนผลตอบแทนของ MLM เราควรนำเสนอและอธิบายโดยใช้ศิลปะการนำเสนออย่างถูกต้องและมีการติดตามอย่างดี

บอกว่าเขาไม่เหมาะสมกับงานนี้: บุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้มองว่าตนเองไม่มีควา