7 ดุอาอฺ หัวใจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ: บารอกะฮฺ, ผลกำไร, การเติบโต และการปกป้อง.
|

7 ดุอาอฺ หัวใจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ: บารอกะฮฺ, ผลกำไร, การเติบโต และการปกป้อง.

ในปัจจุบัน การเริ่มต้นธุรกิจและการทำธุรกิจเติบโตเป็นเรื…